logo

Československý Lloyd

Pro vás zařídí:

  • Registrace plavidla
  • Měření hluku
  • Měření ultrazvukem
  • Aprobace výrobce

KONTAKTUJTE NÁS!

Rekreačné plavidlá

Kompletný servis pre registráciu plavidla

 

Československý Lloyd je poverený prehliadkami rekreačných plavidiel, ktoré sú požadované pri registrácii plavidla do námorného registra alebo v Štátnej plavebnej správy a to pre českú aj slovenskú vlajku. Okrem samotnej prehliadky plavidla ponúkame aj servis vybavenie registrácie bez Vašej prítomnosti na úradoch, takže ušetríte za cestu do Prahy alebo Bratislavy.

Na základe uznania Ministerstva dopravy Českej republiky a Chorvátska vystavujeme aj evidenčné karty plavidiel menších ako 2,5 m (spravidla gumových člnov so závesným motorom), ktoré vyžadujú chorvátske orgány pre plavbu v pobrežných vodách. Cena za vystavenie evidenčnej karty je 550, - Sk.

 

Ship

Ak budete prevádzkovať plavidlo na vnútrozemských vodných cestách alebo v pobrežných plavbách vo vzdialenosti 0,75 námornej míle od brehu, postačí Vám registrácie u Štátnej plavebnej správy. Pre registráciu plavidla u Štátnej plavebnej správy je vyžadovaná CE značka. Ak bolo plavidlo dovezené do SR bez CE značky, pomôžeme Vám s jej získaním.


Sazebník (bez DPH)

 Délka plavidla Prohlídka nové jachty* Prohlídka registrované jachty (ČR) Prohlídka registrované jachty (zaharničí)**
  2,5 - 4 m 4 725,-  4 725,-  5 775,- 
  4 - 6 m 4 725,-  6 825,-  7 875,- 
  6 - 8 m 5 725,-  8 925,-  9 875,- 
  8 - 10 m 5 725,-  11 025,-  12 075,- 
  10 - 12 m 7 725,-  13 125,-  15 225,- 
  12 - 14 m 7 725,-  16 500,-  18 500,- 
  14 - 16 m 9 825,-  18 925,-  19 390,- 
  16 - 18 m 9 825,-  21 300,-  24 755,- 
  18 - 20 m 11 925,-  24 650,-  27 310,- 
  20 - 24 m 11 925,-  36 500,-  42 500,- 

 * Ceny za prohlídky nové námořní jachty jsou platné za předpokladu, že plavidlo má vystavenou značku CE.
** Prohlídka jachty v zahraničí nezahrnuje cestovní náklady inspektora. Cestovní náklady kalkulujeme individuálně, zpravidla náš inspektor se nachází v dané zemi (Chorvatsko) a cestovné účtujeme pouze za místní cestu.Aktuality

Rychlé kontakty