logo

Československý Lloyd

Pro vás zařídí:

  • Registrace plavidla
  • Měření hluku
  • Měření ultrazvukem
  • Aprobace výrobce

KONTAKTUJTE NÁS!

Prehliadky námorných jácht

Námořní jachty - registrace pod vlajku České republiky a Slovenska

"Námořní jachta je námořní plavidlo, jehož délka trupu nepřesahuje 24 metrů, vybavené plachtami nebo motorem nebo obojím, určené k námořní plavbě". Pokud tedy vlastníte a provozujete námořní jachtu a rozhodli jste se plout po mořích pod českou vlajkou nebo slovenskou vlajkou, musí být plavidlo zaregistrováno v námořním rejstříku vedeném příslušným státem vlajky lodi.

Ship Společnost CS Lloyd je oprávněna provádět technické dozory a prohlídky jakýchkoliv jachet a rekreačních plavidel s délkou do 24 metrů. Garantujeme Vám, za předpokladu, že plavidlo vyhoví technickým požadavkům na konstrukci a vybavení, jeho registraci pod českou vlajkou bez ohledu na jeho původ, stáří a typy dokumentů, které máte k dispozici. Pokud se nachází vaše jachta v zahraničí, vyřídíme její registraci bez nutnosti Vaší osobní návštěvy Námořního úřadu.


Sazebník pro námořní jachty (registrované pod slovenskou a českou vlajkou)

ceny jsou bez DPH

 Délka plavidla   Prohlídka     (EURO)  
  2,5 - 3,99 m   140,-  
  4 - 5,99 m   210,-  
  6 - 7,99 m   280,-  
  8 - 9,99 m   350,-  
  10 - 11,99 m   420,-  
  12 - 13,99 m   490,-  
  14 - 15,99 m   560,-  
  16 - 17,99 m   630,-  
  18 - 19,99 m   700,-  
  20 - 24 m   840,-  

 

Sazby jsou uvedeny bez cestovních náklady inspektora.

Cestovní náklady kalkulujeme individuálně, zpravidla náš inspektor se nachází v dané zemi (Chorvatsko) a cestovné účtujeme pouze za místní cestu.Aktuality

Rychlé kontakty