logo

Československý Lloyd

Pro vás zařídí:

 • Registrace plavidla
 • Měření hluku
 • Měření ultrazvukem
 • Aprobace výrobce

KONTAKTUJTE NÁS!

Prehliadky námorných jácht

Námořní jachty - registrace pod vlajku České republiky a Slovenska

"Námořní jachta je námořní plavidlo, jehož délka trupu přesahuje 2,5 metru a nepřesahuje 24 metrů, vybavené plachtami nebo motorem nebo obojím, určené k námořní plavbě pro cizí potřeby za účelem zisku." - toliko suchá citace zákona. Pokud tedy vlastníte a provozujete námořní jachtu za úplatu a rozhodli jste se plout po mořích pod českou vlajkou nebo slovenskou vlajkou, musí být plavidlo zaregistrováno v námořním rejstříku vedeném příslušným státem vlajky lodi.

Ship Společnost CS Lloyd je oprávněna provádět technické dozory a prohlídky jakýchkoliv jachet a rekreačních plavidel s délkou do 24 metrů. Garantujeme Vám, za předpokladu, že plavidlo vyhoví technickým požadavkům na konstrukci a vybavení, jeho registraci pod českou vlajkou bez ohledu na jeho původ, stáří a typy dokumentů, které máte k dispozici. Pokud se nachází vaše jachta v zahraničí, vyřídíme její registraci bez nutnosti Vaší osobní návštěvy Námořního úřadu.


Sazebník (bez DPH)

 

 Délka plavidla Prohlídka nové jachty* Prohlídka registrované jachty (ČR) Prohlídka registrované jachty (zaharničí)**
  2,5 - 4 m 4 725,-  4 725,-  5 775,- 
  4 - 6 m 4 725,-  6 825,-  7 875,- 
  6 - 8 m 5 725,-  8 925,-  9 875,- 
  8 - 10 m 5 725,-  11 025,-  12 075,- 
  10 - 12 m 7 725,-  13 125,-  15 225,- 
  12 - 14 m 7 725,-  16 500,-  18 500,- 
  14 - 16 m 9 825,-  18 925,-  19 390,- 
  16 - 18 m 9 825,-  21 300,-  24 755,- 
  18 - 20 m 11 925,-  24 650,-  27 310,- 
  20 - 24 m 11 925,-  36 500,-  42 500,- 

 * Ceny za prohlídky nové námořní jachty jsou platné za předpokladu, že plavidlo má vystavenou značku CE.
** Prohlídka jachty v zahraničí nezahrnuje cestovní náklady inspektora. Cestovní náklady kalkulujeme individuálně, zpravidla náš inspektor se nachází v dané zemi (Chorvatsko) a cestovné účtujeme pouze za místní cestu.Aktuality

Rychlé kontakty

 • Ing. Milan Kurucz
  kurucz@cslloyd.sk
  +421 905 392 333

  Kancelária :
  +421 353 811 528