logo

Československý Lloyd

registrace jachet a kapitánské průkazy

CE značka

Certificate Validity

Námořní jachty

Námořní jachty - registrace pod vlajku České republiky a Slovenska

"Námořní jachta je námořní plavidlo délkou od 2,5 metru do 24 metrů, vybavené plachtami nebo motorem nebo obojím, určené k námořní plavbě ..." - toliko suchá citace zákona České republiky o námořní plavbě . Stejnou definici námořní jachty stanoví legislativa řady jiných zemí.

Společnost CS Lloyd je pověřena námořními úřady několika zemí provádět technické dozory a prohlídky jakýchkoliv jachet a rekreačních plavidel s délkou do 24 metrů.

YachtGarantujeme Vám, za předpokladu, že plavidlo vyhoví technickým požadavkům na konstrukci a vybavení, jeho registraci pod českou nebo slovenskou vlajku (případně vlajky jiných zemí) bez ohledu na jeho původ, stáří a typy dokumentů, které máte k dispozici. Pokud se nachází vaše jachta v zahraničí, vyřídíme její registraci bez nutnosti Vaší osobní návštěvy Námořního úřadu.

Inspekční osvědčení z prohlídky je platné po dobu 5 let a v případě, že budete chtít jachtu dále prodat, je toto mezinárodní osvědčení akceptováno řadou dalších úřadů, tudíž nabyvatel není povinen při prodeji absolvovat novou prohlídku.

V případě, kdy jste dovezli již vyrobenou jachtu bez certifikace (tzv. CE značka) ze zemí mimo EU, provedeme Vám její certifikaci. Podrobnosti zde.

Sazebník pro námořní jachty (registrované pod českou vlajkou)  

 ceny jsou bez DPH  (prohlídka jachty provedená mimo území Evropské Unie je osvobozená od DPH)

 Délka plavidla Prohlídka - zimní sezóna ** Prohlídka - letní sezóna ***  
  2,5 - 3,99 m 2 900,-  3 600,-   
  4 - 5,99 m 4 300,-  5 400,-   
  6 - 7,99 m 5 800,-  7 200,-   
  8 - 9,99 m 7 200,-  9 000,-   
  10 - 11,99 m 8 600,-  10 800,-   
  12 - 13,99 m 9 900,-  12 600,-   
  14 - 15,99 m 11 500,-  14 400,-   
  16 - 17,99 m 12 900,-  16 200,-   
  18 - 19,99 m 14 400,-  18 000,-   
  20 - 24 m 17 200,-  21.600,-   

  ** Zimní sezónou je období od 1.9.2017 do 31.3.2018
     *** Letní sezónou je období od 1.4.2018 do 31.8.2018
 

Sazby jsou uvedeny bez cestovních nákladů inspektora

Sazebník pro námořní jachty (registrované pod slovenskou vlajkou) Vám zašleme na vyžádání.

 

INFORMACE MARPOL

Mezinárodní konvence pro zabránění znečištění z lodí (MARPOL) předepisuje pro námořní jachty a námořní plavidla provádění prohlídek za účelem ověření splnění požadavků stanovených touto konvencí. CS Lloyd provádí příslušné prohlídky a vydává osvědčení.

Prohlídky dle MARPOL část IV (odstraňování odpadních vod) se vztahují na plavidla o nosnosti 400 GT a více anebo s obsaditelností 15 osob a více.

Prohlídky dle MARPOL část V (odstraňování odpadků) se vztahuje na všechna námořní plavidla. Plavidla s nosností 400 GT a více anebo obsaditelností 15 osob a více musí být vybavena Plánem manipulace s odpadky a Knihou nakládání s odpadky.

Plán manipulace s odpadky musí být schválen inspekční organizací a musí obsahovat požadované informace. Kiniha nákládání s odpadky musí být na vyžádání předložena ke kontrole přístavní správě, případně jiné oprávněné osobě.

V případě zjištění nedostatků na plavidlech v souvislosti s požadavky konvence MARPOL jsou příslušné úřady oprávněny plavidlo zadržet do doby odstranění zjištěných závad.

CS Lloyd je připraven provozovatelům plavidel pomoci při zpracování požadovaných dokumentů a implemenataci výše uvedených předpisů.Aktuality

 • 24.04.2017

  Úspěšně proběhla reakreditace CS Lloyd (inspekčního orgánu č. 4007)

   

  od Českého institutu pro akreditaci na Inspekční činnost orgánu typu A v oboru inspekcí plavidel vnitrozemské plavby včetně UTZ, inspekcí rekreačních plavidel a námořních jachet, inspekcí a zkoušek kontejneru, klasifikace nebezpečného zboží, kvalifikace postupů svařování (WPQR) dle ČSN EN ISO /IEC 17020 :2012

  Pokračovat…
 • 28.05.2015

  CS Lloyd získal dne 28.5.2015 nové Pověření / rozhodnutí od Ministerstva dopravy k prováděním technických prohlídek plavidel ve smyslu § 10 odst.4 zákona o vnitrozemské plavbě.    

  Pokračovat…

Rychlé kontakty