logo

Československý Lloyd

registrace jachet a kapitánské průkazy

CE značka

Certificate Validity

Námořní jachty

   

Námořní jachty - registrace pod vlajku České republiky a Slovenska

 

"Námořní jachta je námořní plavidlo délkou od 2,5 metru do 24 metrů, vybavené plachtami nebo motorem nebo obojím, určené k námořní plavbě ..." - toliko suchá citace zákona České republiky o námořní plavbě . Stejnou definici námořní jachty stanoví legislativa řady jiných zemí.

Společnost CS Lloyd je pověřena námořními úřady ČR a SR provádět technické dozory a prohlídky námořních jachet s délkou do 24 metrů.

YachtGarantujeme Vám, za předpokladu, že plavidlo vyhoví technickým požadavkům na konstrukci a vybavení, jeho registraci pod českou nebo slovenskou vlajku bez ohledu na jeho původ, stáří a typy dokumentů, které máte k dispozici. Pokud se nachází vaše jachta v zahraničí, vyřídíme její registraci bez nutnosti Vaší osobní návštěvy Námořního úřadu.

Inspekční osvědčení z prohlídky je platné po dobu 5 let pro českou vlajku a 4 roky pro slovenskou vlajku. V případě, že budete chtít jachtu dále prodat, je toto mezinárodní osvědčení akceptováno řadou dalších úřadů, tudíž nabyvatel není povinen při prodeji absolvovat novou prohlídku.

V případě, kdy jste dovezli již vyrobenou jachtu bez certifikace (tzv. CE značka) ze zemí mimo EU, provedeme Vám její certifikaci. Podrobnosti zde.

Sazebník pro námořní jachty (registrované pod českou a slovenskou vlajkou)  

 ceny jsou bez DPH  (prohlídka jachty provedená mimo území Evropské Unie je osvobozená od DPH)

 Délka plavidla   cena za prohlídku  
  2,5 - 3,99 m   4.500,-   
  4 - 5,99 m   6.600,-   
  6 - 7,99 m   8.900,-   
  8 - 9,99 m   11.000,-   
  10 - 11,99 m   13.500,-   
  12 - 13,99 m   15.500,-   
  14 - 15,99 m   18.500,-   
  16 - 17,99 m   21.500,-   
  18 - 19,99 m   26.400,-   
  20 - 24 m   39.600,-   

Sazby jsou uvedeny bez cestovních nákladů inspektora

Cestovní náklady kalkulujeme individiálně, zpravidla náš inspektor se nachází v dané zemi (Chorvatsko) a cestovné účtujeme pouze za místní cestu.

 

 

INFORMACE MARPOL

Mezinárodní konvence pro zabránění znečištění z lodí (MARPOL) předepisuje pro námořní jachty a námořní plavidla provádění prohlídek za účelem ověření splnění požadavků stanovených touto konvencí. CS Lloyd provádí příslušné prohlídky a vydává osvědčení.

Prohlídky dle MARPOL část IV (odstraňování odpadních vod) se vztahují na plavidla o nosnosti 400 GT a více anebo s obsaditelností 15 osob a více.

Prohlídky dle MARPOL část V (odstraňování odpadků) se vztahuje na všechna námořní plavidla. Plavidla s nosností 400 GT a více anebo obsaditelností 15 osob a více musí být vybavena Plánem manipulace s odpadky a Knihou nakládání s odpadky.

Plán manipulace s odpadky musí být schválen inspekční organizací a musí obsahovat požadované informace. Kiniha nákládání s odpadky musí být na vyžádání předložena ke kontrole přístavní správě, případně jiné oprávněné osobě.

V případě zjištění nedostatků na plavidlech v souvislosti s požadavky konvence MARPOL jsou příslušné úřady oprávněny plavidlo zadržet do doby odstranění zjištěných závad.

CS Lloyd je připraven provozovatelům plavidel pomoci při zpracování požadovaných dokumentů a implemenataci výše uvedených předpisů.Aktuality

  • 02.01.2024

    Nabízíme Pravidla pro stavbu a provoz plavidel vnitrozemské plavby - rok vydání 2022 (4 KNIHY).

    Pokračovat…

Rychlé kontakty