logo

Československý Lloyd

registrace jachet a kapitánské průkazy

CE značka

Certificate Validity

Nebezpečné zboží

Klasifikace nebezpečného zboží a zkoušky obalů pro přepravu

Společnost Československý Lloyd je registrována u Mezinárodní námořní organizace (IMO) v Londýně jako subjekt oprávněný provádět klasifikaci nebezpečného zboží pro přepravu podle mezinárodní dohody IMDG Code. Mimo oprávnění klasifikovat nebezpečné zboží pro námořní přepravu, je CS Lloyd rovněž pověřen provádět klasifikaci pro silniční přepravu (ADR), železniční přepravu (RID), vnitrozemskou vodní dopravu (ADN) a leteckou přepravu (IATA-DGR). Pro všechny druhy přeprav vystavujeme jedno integrované osvědčení.

Dangerous goodsJsme akreditováni pro zkoušky obalů, velkých obalů a IBC kontejnerů pro přepravu nebezpečného zboží podle mezinárodních úmluv IMDG Code, ADR, RID, ADN a IATA DGR a také podle Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží. Nabízíme komplexní technická řešení v rámci námořní, říční, letecké, silniční i železniční dopravy.  


 

 

 

Sazebník (klasifikace výbušnin - Třída 1)

 

 Činnost Klasifikace Zkoušky Osvědčení
  Klasifikace 1. předpis 14 450,-  dle rozsahu  2 500,- 
  Klasifikace další předpis 2 500,-  v ceně 1. předpisu  1 500,- 


Aktuality

 • 24.04.2017

  Úspěšně proběhla reakreditace CS Lloyd (inspekčního orgánu č. 4007)

   

  od Českého institutu pro akreditaci na Inspekční činnost orgánu typu A v oboru inspekcí plavidel vnitrozemské plavby včetně UTZ, inspekcí rekreačních plavidel a námořních jachet, inspekcí a zkoušek kontejneru, klasifikace nebezpečného zboží, kvalifikace postupů svařování (WPQR) dle ČSN EN ISO /IEC 17020 :2012

  Pokračovat…
 • 28.05.2015

  CS Lloyd získal dne 28.5.2015 nové Pověření / rozhodnutí od Ministerstva dopravy k prováděním technických prohlídek plavidel ve smyslu § 10 odst.4 zákona o vnitrozemské plavbě.    

  Pokračovat…

Rychlé kontakty