logo

Československý Lloyd

Zapewni dla Państwa:

  • Rejestracje statków
  • Badania emisji hałasu
  • Badania ultradźwiękowe
  • Aprobacja producenta

KONTAKT Z NAMI!

Ładunki niebezpieczne

Klasyfikacja ładunków niebezpiecznych oraz badania opakowań do transportu

Spółka Československý Lloyd jest zarejestrowana w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie jako instytucja uprawniona do klasyfikacji niebezpiecznych ładunków do transportu zgodnie z wymaganiami międzynarodowego kodeksu IMDG Code. Poza uprawnieniami do klasyfikacji niebezpiecznych ładunków do transportu morskiego, spółka CS Lloyd została uprawniona do klasyfikacji do transportu drogowego (ADR), transportu kolejowego (RID), żeglugi śródlądowej (ADN) oraz transportu lotniczego (IATA-DGR). Dla wszystkich rodzajów transportu wystawiamy jedno zintegrowane świadectwo.

Dangerous goodsPosiadamy akredytację do badania opakowań, dużych opakowań oraz kontenerów IBC przeznaczonych do transportu ładunków niebezpiecznych zgodnie z międzynarodowymi konwencjami IMDG Code, ADR, RID, ADN a IATA DGR oraz zgodnie z Zaleceniami ONZ dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych. Oferujemy kompleksowe rozwiązania techniczne w ramach transportu morskiego, rzecznego, lotniczego drogowego oraz kolejowego.Aktualności

Szybki kontakt