logo

Československý Lloyd

registrace jachet a kapitánské průkazy

CE značka

Certificate Validity

Vnitrozemské lodě

Společnost Československý Lloyd byla založená v roce 1991 a vykonává prohlídky lodí vnitrozemské plavby plujících pod vlajkou České republiky. Roku 2010 byla pověřená polskými úřady a v roce 2011 Ministerstvom dopravy Slovenské republiky pro prohlídky plavidel vnitrozemské plavby. Ve svém rejstříku eviduje více než 1000 lodí plujících pod českou, slovenskou a polskou vlajkou.

ShipJsme akreditováni pro provádění prohlídek plavidel vnitrozemské plavby pro přepravu nebezpečného zboží podle mezinárodní dohody ADN, pro inspekce vybraných technických zařízení na plavidlech jako jsou elektrozařízení, tlakové nádoby a plynová zařízení a také pro měření hluku.


Sazebník inspekcí lodí pro Českou republiku

 

 Typ plavidla Prohlídka podponoru Prohlídka zařízení  
  Osobní motorová loď (< 50 cestujících)  7 870,-  12 420,-   
  Osobní motorová loď (> 50 cestujících) 9 260,-  15 246,-   
  Nákladní motorová loď (< 50 délky) 10 360,-  12 660,-   
  Nákladní motorová loď (> 50 délky) 10 770,-  14 040,-   
  Tanker 9 080,-  15 970,-   
  Tlačný a vlečný remorkér 7 200,-  10 600,-   
  Tlačný nebo vlečný člun 7 450,-  6 560,-   
  Hotelová plavidla bez pohonu (do 50 osob) 5 950,-  13 040,-   
  Hotelová plavidla bez pohonu (nad 50 osob) 9 250,-  16 500,-   
  Plovoucí plošina 4 500,-  4 500,-   
  Plovoucí stroj, bagr 7 210,-  10 160,-   
  Speciální loď (do 50 m) 4 500,-  5 610,-   
  Speciální loď (nad 50 m délky) 6 200,-  13 040,-   
  Přívoz 4 100,-  5 200,-   
  Přístavní můstek 3 500,-  3 000,-   
  Plovoucí dopravníky do 25 m 4 000,-  2 000,-   


Aktuality

 • 01.10.2018

  Československý Lloyd nabízí služby bezpečnostního poradce a školení zaměstnanců zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi dle požadavků ADN.

  Pokračovat…
 • 20.02.2020

  Úspěšně proběhl reaudit CS Lloyd (inspekčního orgánu č. 4007)

  od Českého institutu pro akreditaci na Inspekční činnost orgánu typu A v oboru inspekcí plavidel vnitrozemské plavby včetně UTZ, inspekcí rekreačních plavidel a námořních jachet, inspekcí a zkoušek kontejneru, klasifikace nebezpečného zboží, kvalifikace postupů svařování (WPQR) dle ČSN EN ISO /IEC 17020 :2012

  Pokračovat…

Rychlé kontakty