logo

Československý Lloyd

registrace jachet a kapitánské průkazy

CE značka

Certificate Validity

Vnitrozemské lodě

Společnost Československý Lloyd byla založená v roce 1991 a vykonává prohlídky lodí vnitrozemské plavby plujících pod vlajkou České republiky. Roku 2010 byla pověřená polskými úřady a v roce 2011 Ministerstvom dopravy Slovenské republiky pro prohlídky plavidel vnitrozemské plavby. Ve svém rejstříku eviduje více než 1000 lodí plujících pod českou, slovenskou a polskou vlajkou.

ShipJsme akreditováni pro provádění prohlídek plavidel vnitrozemské plavby pro přepravu nebezpečného zboží podle mezinárodní dohody ADN, pro inspekce vybraných technických zařízení na plavidlech jako jsou elektrozařízení, tlakové nádoby a plynová zařízení a také pro měření hluku.


Sazebník inspekcí lodí pro Českou republiku

 

 Typ plavidla Prohlídka podponoru Prohlídka zařízení UTZ elektro
  Osobní motorová loď (< 50 cestujících)  7 870,-  12 420,-  5 500,- 
  Osobní motorová loď (> 50 cestujících) 9 260,-  14 520,-  5 500,- 
  Nákladní motorová loď (< 50 délky) 9 870,-  10 160,-  5 560,- 
  Nákladní motorová loď (> 50 délky) 10 260,-  12 420,-  5 560,- 
  Tanker 8 260,-  14 520,-  5 560,- 
  Remorkér(výkon < 150 kW) 4 860,-  6 670,-  2 560,- 
  Remorkér(výkon < 400 kW) 5 170,-  7 920,-  3 500,- 
  Remorkér (výkon > 400 kW) 6 870,-  9 160,-  3 500,- 
  Tlačný nebo vlečný člun (nosnost < 100 t) 4 960,-  3 570,-  2 000,- 
  Tlačný nebo vlečný člun (nosnost < 500 t) 5 910,-  4 770,-  2 500,- 
  Tlačný nebo vlečný člun (nosnost > 500 t) 7 100,-  6 250,-  3 090,- 
  Hotelová plavidla bez pohonu 5 720,-  12 420,-  3 500,- 
  Plovoucí plošina 2 860,-  3 570,-  2 000,- 
  Plovoucí stroj, bagr 6 870,-  9 240,-  3 500,- 
  Speciální loď 4 290,-  5 350,-  2 660,- 
  Přívoz 3 820,-  4 770,-  2 360,- 
  Přístavní můstek 2 830,-  2 250,-  2 500,- 


Aktuality

 • 24.04.2017

  Úspěšně proběhla reakreditace CS Lloyd (inspekčního orgánu č. 4007)

   

  od Českého institutu pro akreditaci na Inspekční činnost orgánu typu A v oboru inspekcí plavidel vnitrozemské plavby včetně UTZ, inspekcí rekreačních plavidel a námořních jachet, inspekcí a zkoušek kontejneru, klasifikace nebezpečného zboží, kvalifikace postupů svařování (WPQR) dle ČSN EN ISO /IEC 17020 :2012

  Pokračovat…
 • 28.05.2015

  CS Lloyd získal dne 28.5.2015 nové Pověření / rozhodnutí od Ministerstva dopravy k prováděním technických prohlídek plavidel ve smyslu § 10 odst.4 zákona o vnitrozemské plavbě.    

  Pokračovat…

Rychlé kontakty