logo

Československý Lloyd

registrace jachet a kapitánské průkazy

CE značka

Certificate Validity

Vnitrozemské lodě

Společnost Československý Lloyd byla založená v roce 1991 a vykonává prohlídky lodí vnitrozemské plavby plujících pod vlajkou České republiky. Roku 2010 byla pověřená polskými úřady a v roce 2011 Ministerstvom dopravy Slovenské republiky pro prohlídky plavidel vnitrozemské plavby. Ve svém rejstříku eviduje více než 1000 lodí plujících pod českou, slovenskou a polskou vlajkou.

ShipJsme akreditováni pro provádění prohlídek plavidel vnitrozemské plavby pro přepravu nebezpečného zboží podle mezinárodní dohody ADN, pro inspekce vybraných technických zařízení na plavidlech jako jsou elektrozařízení, tlakové nádoby a plynová zařízení a také pro měření hluku.


Sazebník inspekcí lodí pro Českou republiku

 

 Typ plavidla Prohlídka podponoru Prohlídka zařízení  
  Osobní motorová loď (< 50 cestujících)  10 500,-  13 800,-   
  Osobní motorová loď (> 50 cestujících) 11 500,-  18 700,-   
  Nákladní motorová loď (< 50 délky) 11 800,-  14 500,-   
  Nákladní motorová loď (> 50 délky) 12 600,-  16 900,-   
  Tankové motorové lodě 12 600,-  19 900,-   
  Remorkéry 10 500,-  14 200,-   
  Tlačné nebo vlečné čluny 10 200,-  10 600,-   
  Hotelová plavidla bez pohonu (do 50 osob) 8 500,-  16 200,-   
  Hotelová plavidla bez pohonu (nad 50 osob) 11 500,-  19 600,-   
  Plovoucí zařízení pracovní do 25 m 4 750,-  4950,-   

  Plovoucí stroj, bagr

8 900,-  14 200,-   
  Speciální loď (do 50 m) 6 700,-  10 500,-   
  Speciální loď (nad 50 m délky) 6 800,-  14 300,-   
  Přívozy 7 500,-  8 000,-   
  Přístavní můstky

5 000,- 

4 500,-   
  Plovoucí zařízení pracovní od 25 do 75 m 6 600,-  6 500,-   


Aktuality

  • 02.01.2024

    Nabízíme Pravidla pro stavbu a provoz plavidel vnitrozemské plavby - rok vydání 2022 (4 KNIHY).

    Pokračovat…

Rychlé kontakty