logo

Československý Lloyd

registrace jachet a kapitánské průkazy

CE značka

Certificate Validity

Vnitrozemské lodě

Společnost Československý Lloyd byla založená v roce 1991 a vykonává prohlídky lodí vnitrozemské plavby plujících pod vlajkou České republiky. Roku 2010 byla pověřená polskými úřady a v roce 2011 Ministerstvom dopravy Slovenské republiky pro prohlídky plavidel vnitrozemské plavby. Ve svém rejstříku eviduje více než 1000 lodí plujících pod českou, slovenskou a polskou vlajkou.

ShipJsme akreditováni pro provádění prohlídek plavidel vnitrozemské plavby pro přepravu nebezpečného zboží podle mezinárodní dohody ADN, pro inspekce vybraných technických zařízení na plavidlech jako jsou elektrozařízení, tlakové nádoby a plynová zařízení a také pro měření hluku.


Sazebník inspekcí lodí pro Českou republiku

 

 Typ plavidla Prohlídka podponoru Prohlídka zařízení UTZ elektro
  Osobní motorová loď (< 50 cestujících)  7 870,-  12 420,-  5 500,- 
  Osobní motorová loď (> 50 cestujících) 9 260,-  15 246,-  5 500,- 
  Nákladní motorová loď (< 50 délky) 10 360,-  10 660,-  5 560,- 
  Nákladní motorová loď (> 50 délky) 10 770,-  13 040,-  5 560,- 
  Tanker 9 080,-  15 970,-  5 560,- 
  Remorkér(výkon < 150 kW) 5 170,-  6 950,-  2 560,- 
  Remorkér(výkon < 400 kW) 5 170,-  8 300,-  3 500,- 
  Remorkér (výkon > 400 kW) 7 200,-  10 600,-  3 500,- 
  Tlačný nebo vlečný člun (nosnost < 100 t) 5 170,-  4 770,-  2 000,- 
  Tlačný nebo vlečný člun (nosnost < 500 t) 6 200,-  4950,-  2 500,- 
  Tlačný nebo vlečný člun (nosnost > 500 t) 7 450,-  6 560,-  3 090,- 
  Hotelová plavidla bez pohonu 5 950,-  13 040,-  3 500,- 
  Plovoucí plošina 3 140,-  3 750,-  2 000,- 
  Plovoucí stroj, bagr 7 210,-  10 160,-  3 500,- 
  Speciální loď 4 500,-  5 610,-  2 660,- 
  Přívoz 4 100,-  5 200,-  2 360,- 
  Přístavní můstek 2 970,-  2 360,-  2 500,- 


Aktuality

 • 01.10.2018

  Československý Lloyd nabízí služby bezpečnostního poradce a školení zaměstnanců zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi dle požadavků ADN.

  Pokračovat…
 • 22.08.2018

  Úspěšně proběhl reaudit CS Lloyd (inspekčního orgánu č. 4007)

  od Českého institutu pro akreditaci na Inspekční činnost orgánu typu A v oboru inspekcí plavidel vnitrozemské plavby včetně UTZ, inspekcí rekreačních plavidel a námořních jachet, inspekcí a zkoušek kontejneru, klasifikace nebezpečného zboží, kvalifikace postupů svařování (WPQR) dle ČSN EN ISO /IEC 17020 :2012

  Pokračovat…

Rychlé kontakty