logo

Československý Lloyd

Zapewni dla Państwa:

  • Rejestracje statków
  • Badania emisji hałasu
  • Badania ultradźwiękowe
  • Aprobacja producenta

KONTAKT Z NAMI!

Statki śródlądowe

Spółka Československý Lloyd została założona w 1991 r. i dokonuje inspekcji statków żeglugi śródlądowej pływających pod banderą Republiki Czeskiej. W 2010 r. została upoważniona przez polskie urzędy, a w 2011 r. przez Ministerstwo Transportu Republiki Słowackiej do wykonywania czynności inspekcyjnych statków żeglugi śródlądowej. W jej rejestrze znajdują się dane ponad 1000 statków pływających pod banderą czeską, słowacką i polską.

ShipPosiadamy akredytację do wykonywania inspekcji statków żeglugi śródlądowej przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z Europejskim porozumieniem w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN), do inspekcji wybranych urządzeń technicznych na statkach, takich jak urządzenia elektryczne, zbiorniki ciśnieniowe i urządzenia gazowe oraz do pomiaru emisji hałasu.
Aktualności

Szybki kontakt