logo

Československý Lloyd

Zapewni dla Państwa:

  • Rejestracje statków
  • Badania emisji hałasu
  • Badania ultradźwiękowe
  • Aprobacja producenta

KONTAKT Z NAMI!

Egzaminowanie spawaczy oraz WPQR

Egzaminowanie spawaczy oraz wystawienie certyfikatu WPQR

Spółka Československý Lloyd posiada autoryzację CWS ANB (CZECH WELDING SOCIETY AUTHORIZED NATIONAL BODY) do egzaminowania spawaczy, lutowników oraz operatorów spawania w zakresie załącznika certyfikatu nr ANB/ZO 2/04 wydanego przez ČIA jako organizacja egzaminacyjna nr 12. Egzaminatorzy posiadają kwalifikacje zawodowe wynikające z ich wykształcenia (IWE, EWE lub I/EWE), wieloletniej praktyki w branży oraz ważnego dekretu powołania wystawionego przez CWS ANB. Wydane przez nas zaświadczenia oraz certyfikaty wystawiane po zdaniu egzaminu spawacza są uznawane na całym świecie.

Ship W ramach uprawnienia oferujemy:

  • egzaminy końcowe spawaczy metali, lutowników oraz operatorów spawania zgodnie z normami CSN 050705, CSN EN 287-1, CSN EN ISO 9606-2, CSN EN 13133, CSN EN 1418 oraz CSN EN ISO 17660-1,2, w ośrodkach szkoleniowych dla spawaczy w systemie CWS ANB lub bezpośrednio w firmach
  • wydawanie zaświadczeń, certyfikatów, kart spawacza z egzaminów spawaczy, w tym ich duplikatów
  • wydawanie Protokołu kwalifikowania techniki spawania (WPQR) na podstawie normy CSN EN ISO 15607
  • organizację seminariów szkoleniowych dla techników spawalników szkół spawania oraz firm - absolwenci uzyskają Upoważnienie technika spawalnika
     

Wystawienie WPQR

 

Posiadamy akredytację do wystawiania Protokołu kwalifikowania techniki spawania WPQR. Wymagane zaświadczenia (protokoły) wystawiamy po wykonaniu egzaminów w akredytowanych ośrodkach w krótkich terminach.Aktualności

Szybki kontakt