logo

Československý Lloyd

Zapewni dla Państwa:

  • Rejestracje statków
  • Badania emisji hałasu
  • Badania ultradźwiękowe
  • Aprobacja producenta

KONTAKT Z NAMI!

Jachty morskie

Jachty morskie – rejestracja pod banderą Republiki Czeskiej oraz Słowackiej

"Jacht morski to morska jednostka pływająca, o długości kadłuba przekraczającej 2,5 metra i poniżej 24 metrów, wyposażona w żagle lub silnik lub oba, przeznaczona do żeglugi morskiej sób trzecich w celach komercyjnych - tyle z definicji ustawowej. Jeśli jesteś więc właścicielem i korzystasz z morskiego jachtu za opłatą i podjąłeś decyzję żeglugi morskiej pod czeską lub słowacką banderą, statek należy zgłosić do rejestru morskiego prowadzony przez właściwe państwo bandery statku.

Ship Spółka CS Lloyds posiada upoważnienie do dokonywania nadzoru technicznego oraz inspekcji wszystkich jachtów oraz statków przeznaczonych do celów rekreacyjnych o długości do 24 metrów. Przy założeniu, że statek spełni wymagania techniczne, co do konstrukcji oraz wyposażenia, gwarantujemy jego rejestrację bez względu na jego pochodzenie, wiek oraz typ dokumentów, które są do Twojej dyspozycji. Jeśli Twój jacht znajduje się za granicą, dokonamy jego rejestracji bez konieczności Twojego osobistego udziału w Urzędzie Morskim.Aktualności

Szybki kontakt