logo

Československý Lloyd

Pro vás zařídí:

  • Registrace plavidla
  • Měření hluku
  • Měření ultrazvukem
  • Aprobace výrobce

KONTAKTUJTE NÁS!

Prehliadky lodí vnútrozemskej plavby

Spoločnosť Československý Lloyd bola založená v roku 1991 a vykonáva prehliadky lodí vnútrozemskej plavby plaviacich sa pod vlajkou Slovenskej republiky. Roku 2010 bola poverená poľskými úradmi av roku 2011 Ministerstvom dopravy Slovenská republiky pre prehliadky plavidiel vnútrozemskej plavby. Vo svojom registri eviduje viac ako 1000 lodí plávajúcich pod slovenskou, slovenské a poľskou vlajkou.

 

 

Ship

Sme akreditovaní na vykonávanie prehliadok plavidiel vnútrozemskej plavby pre prepravu nebezpečného tovaru podľa medzinárodnej dohody ADN, pre inšpekcie vybraných technických zariadení na plavidlách ako sú elektrozariadenia, tlakové nádoby a plynové zariadenia a tiež pre meranie hluku.


Sadzobník inšpekcií lodí pre Českú republikuAktuality

Rychlé kontakty