logo

Československý Lloyd

Pro vás zařídí:

  • Registrace plavidla
  • Měření hluku
  • Měření ultrazvukem
  • Aprobace výrobce

KONTAKTUJTE NÁS!

Zkoušky svářečů

Zkoušky svářečů a vystavení WPQR

Československý Lloyd je autorizována od CWS ANB (CZECH WELDING SOCIETY AUTHORIZED NATIONAL BODY) pro zkoušky svářečů, páječů a svářečských operátorů v rozsahu přílohy certifikátu č. ANB/ZO 2/04 od ČIA jako zkušební organizace č. 12. Zkušební komisaři mají odobrnou způsobilost danou svým vzděláním (IWE,EWE nebo I/EWE), dlouholetou praxí v oboru a platným jmenovacím dekretem od CWS ANB.Námi vystavené osvědčení a certifikáty ze zkoušek svářečů mají celosvětovou platnost.

Ship V rozsahu oprávnění nabízíme:
 - závěrečné zkoušky svářečů kovů, páječů a svářečských operátorů podle norem ČSN 050705, ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-2, ČSN EN 13133, ČSN EN 1418 a ČSN EN ISO 17660-1,2 ve svářečských školách v systému CWS ANB nebo přímo ve firmách
- vystavování osvědčení, certifikátů, svářečských průkazů ze zkoušek svářečů včetně jejich duplikátů
- vystavování Protokolů o kvalifikaci postupu svařování (WPQR) podle normy ČSN EN ISO 15607
- pořádání odborných seminářů pro svářečské techniky svářečských škol a firem - absolventi získají Pověření svářečského technika


Vystavení WPQR

 

Jsme akreditováni pro vystavení osvědčení o schválení svařovacích postupů WPQR. Požadovaná osvědčení vystavujeme po provedení zkoušek v akreditovaných zkušebnách v krátkých termínech.Aktuality

Rychlé kontakty