logo

Československý Lloyd

Pro vás zařídí:

  • Registrace plavidla
  • Měření hluku
  • Měření ultrazvukem
  • Aprobace výrobce

KONTAKTUJTE NÁS!

Kontajnery

  • společnost Československý Lloyd je registrována u Mezinárodní námořní organizace (IMO) v Londýně jako uznávaná autorita pro zkoušky a prohlídky kontejnerů podle úmluvy CSC

  • jsme areditováni a pověřeni Ministerstvem dopravy ČR pro zkoušky a inspekce nádržových kontejnerů a kontejnerů pro přepravu nebezpečného zboží podle mezinárodních úmluv IMDG Code, ADR, RID, IATA DGR

  • jsme areditováni a pověřeni Ministerstvem dopravy ČR pro zkoušky a inspekce obalů a IBC kontejnerů pro přepravu nebezpečného zboží podle Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží 

  • nabízíme komplexní technická řešení v rámci námořní, říční, letecké, silniční i železniční dopravy

Ship Provádíme periodické kontroly a zkoušky kontejnerů, včetně tlakových a těsnostních zkoušek na všech terminálech v rámci České republiky, Polska a Slovenska.


 

 

Seznam aprobovaných subjektů CS Lloydem


PAVELKA - kontejnery, s.r.o.

- aprobace pro výrobu a opravy ISO kontejnerů řady 1

DAHER KARBOX s.r.o.

- aprobace pro výrobu a opravy ISO kontejnerů řady 1

METRANS a.s.

- aprobace pro opravy ISO kontejnerů řady 1

VARIEL a.s.

- aprobace zkušebny - zkoušení ISO kontejnerů řady 1

- aprobace pro výrobu a opravy ISO kontejnerů řady 1Aktuality

Rychlé kontakty