logo

Československý Lloyd

registrace jachet a kapitánské průkazy

CE značka

Certificate Validity

Kontejnery ISO a nádržkové kontejnery

 • společnost Československý Lloyd je registrována u Mezinárodní námořní organizace (IMO) v Londýně jako uznávaná autorita pro zkoušky a prohlídky kontejnerů podle úmluvy CSC

 • jsme areditováni a pověřeni Ministerstvem dopravy ČR pro zkoušky a inspekce nádržových kontejnerů a kontejnerů pro přepravu nebezpečného zboží podle mezinárodních úmluv IMDG Code, ADR, RID, IATA DGR

 • jsme areditováni a pověřeni Ministerstvem dopravy ČR pro zkoušky a inspekce obalů a IBC kontejnerů pro přepravu nebezpečného zboží podle Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží 

 • nabízíme komplexní technická řešení v rámci námořní, říční, letecké, silniční i železniční dopravy

Ship Provádíme periodické kontroly a zkoušky kontejnerů, včetně tlakových a těsnostních zkoušek na všech terminálech v rámci České republiky, Polska a Slovenska.


 

 

Seznam aprobovaných subjektů CS Lloydem


PAVELKA - kontejnery, s.r.o.

- aprobace pro výrobu a opravy ISO kontejnerů řady 1

KARBOX s.r.o.

- aprobace pro výrobu a opravy ISO kontejnerů řady 1

METRANS a.s.

- aprobace pro opravy ISO kontejnerů řady 1

VARIEL a.s.

- aprobace zkušebny - zkoušení ISO kontejnerů řady 1

- aprobace pro výrobu a opravy ISO kontejnerů řady 1

VUKV a.s.

- aprobace ke zkoušení ISO kontejnerů řady 1, jejich rohových prvků a výměnných nástavebAktuality

 • 01.10.2018

  Československý Lloyd nabízí služby bezpečnostního poradce a školení zaměstnanců zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi dle požadavků ADN.

  Pokračovat…
 • 20.02.2020

  Úspěšně proběhl reaudit CS Lloyd (inspekčního orgánu č. 4007)

  od Českého institutu pro akreditaci na Inspekční činnost orgánu typu A v oboru inspekcí plavidel vnitrozemské plavby včetně UTZ, inspekcí rekreačních plavidel a námořních jachet, inspekcí a zkoušek kontejneru, klasifikace nebezpečného zboží, kvalifikace postupů svařování (WPQR) dle ČSN EN ISO /IEC 17020 :2012

  Pokračovat…

Rychlé kontakty