logo

Československý Lloyd

Pro vás zařídí:

  • Registrace plavidla
  • Měření hluku
  • Měření ultrazvukem
  • Aprobace výrobce

KONTAKTUJTE NÁS!

CE značka

CE značka

Společnost Československý Lloyd je notifikovanou a  autorizovanou osobou pro posuzování shody rekreačních plavidel podle evropské směrnice 2013/53/EU (Nařízení vlády 96/2016 Sb.), tedy je oprávněna "udělovat" CE značku všem typům rekreačních plavidel délky od 2,5 m do 24 m, vodním skútrům, částečně zhotoveným plavidlům, jejich částem jako jsou zabudované nebo závěsné motory, palivové nádrže a hadice, kormidelní zařízení a prefabrikované průlezy a okna. Odkaz na příslušnou notifikaci v rámci EU  naleznete zde.

CE markingČeskoslovenský Lloyd je jedinou společností se sídlem v České republice, která je autorizována pro posuzování shody rekreačních plavidel.

Posouzení lodí při dovozu z třetích zemí

V případě, že se chystáte dovést jachtu nebo vodní skútr ze země mimo Evropskou unii, jsme schopni dodatečně psoudit shodu plavidla na základě posouzení dokumentace, pevnostního výpočtu, zkoušek stability a plovatelnosti. Měříme i úroveň hluku. Zakládáme na klientském přístupu, to znamená, že pracujeme rychle, v krátkých termínech a naši inspektoři budou Vašimi partnery, pomáhající řešit technické problémy.

Sazby

Jednotlivé sazby za posouzení se liší podle velikosti a typu plavidla, existence dokumentace a možnostech provedení praktických zkoušek. Sazby za posouzení individuálně dovážených plavidel se tak pohybují od 15 000 do 45 000 Kč.Aktuality

Rychlé kontakty