logo

Československý Lloyd

Pro vás zařídí:

  • Registrace plavidla
  • Měření hluku
  • Měření ultrazvukem
  • Aprobace výrobce

KONTAKTUJTE NÁS!

Vitajte v spoločnosti Československý Lloyd

  • společnosť Československý Lloyd bola založená v roku 1991  
  • je nezávislou inšpekčné spoločnosťou akreditovanou podľa normy ISO 17020
  •  pôsobíme okrem v Českej republike, aj na Slovensku, Poľsku, Maďarsku a Chorvátsku
  • odborovo sa orientujeme na inšpekcie výrobkov z oblasti strojárenského a lodného priemyslu
  • ponúkame komplexné technické riešenia v rámci námornej, riečnej, leteckej, cestnej i železničnej dopravy vrátane prepravy nebezpečného tovaru

 

image

Disponujeme sieťou vlastných exkluzívnych inšpektorov, doplnený zmluvne zabezpečenými externými inšpektorov, pomer vlastných / externých inšpektorov je 40/60. Spoločnosť poskytuje v širokom spektre technických služieb od inšpekcií v lodnom priemysle, cez strojárenskú výrobu a zváranie po skúšky obalov pre prepravu nebezpečného tovaru.

 

 

Prečo s nami spolupracovať?

Sme inšpekčná spoločnosť disponujúci odborníkmi s dloholetou praxou, ktorí vyštudovali špecializované vysoké školy v lodnom alebo strojárskom odbore. Mnohí z nich pracovali skôr ako konštruktérov. Máme poverenia štátnych správ a ministerstiev troch členských krajín EÚ. Sme registrovaní u Medzinárodnej námornej organizácie IMO v Londýne pre skúšky a inšpekcie kontajnerov a pre klasifikáciu nebezpečného tovaru. A predovšetkým si zakladáme na klientskom prístupe, to znamená, že pracujeme rýchlo, v krátkych termínoch a naši inšpektori budú Vašimi partnermi, pomáhajúci riešiť technické problémy!Aktuality

Rychlé kontakty