logo

Československý Lloyd

Pro vás zařídí:

 • Registrace plavidla
 • Měření hluku
 • Měření ultrazvukem
 • Aprobace výrobce

KONTAKTUJTE NÁS!

Průmyslové inspekce

Jsme akreditovanou inspekční společností pro provádění nezávislých inspekcí v oblasti strojírenské výroby, výroby materiálů a svařovaných výrobků a konstrukcí.

imageDisponujeme sítí vlastních exkluzivních inspektorů, doplněný smluvně zajištěnými externími inspektory v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a Chorvatsku. Naši inspektroři vystudovali specializované vysoké školy v lodním nebo strojírenském oboru. Mnozí z nich pracovali dříve jako kontruktéři. Průměrná délka praxe přesahuje 15 let.

 

Základní rozsah inspekce (strojírenské výrobky):

 • odsouhlasení dokumentace a postupů, podle kterých má být výrobek vyzkoušen (specifikace zákazníka, mezinárodní normy nebo jiná smluvní ujednání)
 • základní posouzení systému výroby výrobce a posouzení jeho interních kontrolních postupů
 • dozor při výrobě materiálů a odběru zkušebních vzorků
 • dozor při materiálových zkouškách
 • schvalování svařovacích postupů (pokud je relevantní)
 • vizuální prohlídka zhotovených částí nebo finálního výrobku
 • dozor při provádění nedestruktivních kontrol, případně provedení nedestruktivních kontrol vlastními prostředky
 • rozměrové kontroly zhotovených částí nebo finálního výrobku s požadovanými tolerancemi a přesností
 • tlaková a funkční zkouška finálního výrobku (pokud je relevantní)
 • provedení speciálních kontrol požadovaných zákazníkem (např. průběžný monitoring výrobního procesu podle časového harmonogramu)


Aktuality

Rychlé kontakty