logo

Československý Lloyd

Zapewni dla Państwa:

 • Rejestracje statków
 • Badania emisji hałasu
 • Badania ultradźwiękowe
 • Aprobacja producenta

KONTAKT Z NAMI!

Inspekcje przemysłowe

Jesteśmy akredytowaną spółką inspekcyjną upoważnioną do wykonywania niezależnych inspekcji w dziedzinie produkcji mechanicznej, materiałów oraz produktów i konstrukcji spawanych.

imagePosiadamy sieć wyjątkowych inspektorów, uzupełnioną przez umownych inspektorów zewnętrznych w Republice Czeskiej i Słowackiej, w Polsce, na Węgrzech i w Chorwacji. Nasi inspektorzy uzyskali wykształcenie na specjalnych uniwersytetach w zakresie inżynierii morskiej i mechanicznej. Wielu z nich pracowało wcześniej jako konstruktorzy. Przeciętny okres praktyki przekracza 15 lat.

 

Zakres podstawowej inspekcji (produkcji mechanicznej):

 • zatwierdzenie dokumentacji oraz procedur, wg których należy dokonać badania produktu (specyfikacja klienta, normy międzynarodowe lub inne postanowienia umowne)
 • podstawowa ocena systemu produkcji producenta oraz ocena jego wewnętrznych procedur kontrolnych
 • nadzór podczas produkcji materiałów oraz pobierania próbek do badania
 • nadzór nad badaniami materiałów
 • zatwierdzanie technologii spawania (jeśli dotyczy)
 • oględziny wytworzonych części lub produktu końcowego
 • nadzór podczas wykonania badań nieniszczących, ewentualne wykonanie badań nieniszczących z wykorzystaniem własnych środków
 • kontrola wymiarów wykonanych części lub produktu końcowego z uwzględnieniem wymaganej tolerancji i dokładności
 • badania ciśnieniowe oraz badania ciśnieniowe produktu końcowego (jeśli dotyczy)
 • wykonanie specjalnych badań wymaganych przez klienta (np. bieżący monitoring procesu produkcji wg harmonogramu czasowego)


Aktualności

Szybki kontakt