logo

Československý Lloyd

Zapewni dla Państwa:

 • Rejestracje statków
 • Badania emisji hałasu
 • Badania ultradźwiękowe
 • Aprobacja producenta

KONTAKT Z NAMI!

Kontenery ISO oraz kontenery zbiornikowe

 • Spółka Československý Lloyd jest zarejestrowana w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie jako uznawany autorytet do badania i przeglądów kontenerów w ramach konwencji CSC
   
 • posiadamy akredytację oraz upoważnienie Ministerstwa Transportu RC do badań oraz inspekcji kontenerów zbiornikowych oraz kontenerów przeznaczonych do transportu ładunków niebezpiecznych zgodnie z międzynarodowymi konwencjami IMDG Code, ADR, RID, IATA DGR
   
 • posiadamy akredytację oraz upoważnienie Ministerstwa Transportu RC do badania i inspekcji opakowań oraz kontenerów IBC przeznaczonych do transportu ładunków niebezpiecznych zgodnie z Zaleceniami ONZ dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych
   
 • oferujemy kompleksowe rozwiązania techniczne w ramach transportu morskiego, rzecznego, lotniczego drogowego oraz kolejowego

 

Ship Wykonujemy okresowe przeglądy i badania kontenerów, w tym badania ciśnieniowe i próby szczelności we wszystkich terminalach w ramach Republiki Czeskiej i Słowackiej oraz Polski.

 

Lista podmiotów aprobowanych przez CS Llyoyd

PAVELKA - kontejnery, s.r.o.

- dopuszczenie do produkcji i naprawy kontenerów ISO serii 1

DAHER KARBOX s.r.o.

- dopuszczenie do produkcji i naprawy kontenerów ISO serii 1

METRANS a.s.

- dopuszczenie do naprawy kontenerów ISO serii 1

VARIEL a.s.

- dopuszczenie stanowiska kontrolnego - testowanie kontenerów ISO serii 1
- dopuszczenie do produkcji i naprawy kontenerów ISO serii 1
 Aktualności

Szybki kontakt