logo

Československý Lloyd

Zapewni dla Państwa:

  • Rejestracje statków
  • Badania emisji hałasu
  • Badania ultradźwiękowe
  • Aprobacja producenta

KONTAKT Z NAMI!

Oznaczenie CE


Oznaczenie CE

Spółka Československý Lloyd jest notyfikowanym i autoryzowanym podmiotem do oceny zgodności statków przeznaczonych do celów rekreacyjnych zgodnie z dyrektywą 2013/53/EU (Rozporządzenie Rządu 96/2016 Dz.U.), posiada więc uprawnienia do udzielania oznaczenia CE wszystkim statkom przeznaczonym do celów rekreacyjnych o długości od 2,5 m do 24 m, skuterom wodnym, statkom bez kompletnego wyposażenia, ich częściom składowym, jak np. wbudowanym lub podwieszanym silnikom, zbiornikom paliwa i wężom, urządzeniom sterowniczym, prefabrykowanym lukom i świetlikom. Link do odpowiedniej notyfikacji w ramach EU jest dostępny tutaj.

CE markingSpółka Československý Lloyd jest jedyną spółką z siedzibą na terenie Republiki Czeskiej, autoryzowaną do dokonywania oceny zgodności statków przeznaczonych do celów rekreacyjnych.

 

Ocena statków w przypadku przywozu z państwa trzeciego

W przypadku, że chcesz przywieźć jacht lub skuter wodny z kraju poza Unią Europejską, możemy dokonać dodatkowej oceny zgodności statku na podstawie oceny dokumentacji, obliczeń wytrzymałościowych, badania stabilności oraz badania wyporności. Dokonujemy również pomiaru emisji hałasu. Działamy na rzecz klienta, co oznacza, że pracujemy szybko, w krótkich terminach a nasi inspektorzy będą Twoimi partnerami, którzy pomogą Ci w rozwiązywaniu problemów technicznych.

Taryfy

Poszczególne stawki dokonania oceny są zależne od wielkości oraz rodzaju statku, istnienia dokumentacji oraz możliwości dokonania badań praktycznych. Stawki oceny indywidualnie przywiezionych statków wynoszą od 15.000 do 45.000 CZK.Aktualności

Szybki kontakt