logo

Československý Lloyd

registrace jachet a kapitánské průkazy

CE značka

Certificate Validity

CE značka

CE značka

Společnost Československý Lloyd je Nnotifikovanou a  autorizovanou osobou pro posuzování shody rekreačních plavidel podle evropské směrnice 2013/53/EU (Nařízení vlády 96/2016 Sb.), tedy je oprávněna "udělovat" CE značku všem typům rekreačních plavidel délky od 2,5 m do 24 m, vodním skútrům, částečně zhotoveným plavidlům, jejich částem jako jsou zabudované nebo závěsné motory, palivové nádrže a hadice, kormidelní zařízení a prefabrikované průlezy a okna. Odkaz na příslušnou notifikaci v rámci EU  naleznete zde.

CE markingČeskoslovenský Lloyd je jedinou společností se sídlem v České republice, která je autorizována pro posuzování shody rekreačních plavidel.

Posouzení lodí při dovozu z třetích zemí

V případě, že se chystáte dovést jachtu nebo vodní skútr ze země mimo Evropskou unii, jsme schopni dodatečně posoudit shodu plavidla na základě posouzení dokumentace, pevnostního výpočtu, zkoušek stability a plovatelnosti. Měříme i úroveň hluku. Zakládáme si na klientském přístupu, to znamená, že pracujeme rychle, v krátkých termínech a naši inspektoři budou Vašimi partnery, pomáhající řešit technické problémy.

Sazby

Jednotlivé sazby za posouzení se liší podle velikosti a typu plavidla, existence dokumentace a možnostech provedení praktických zkoušek. Sazby za posouzení individiálně dovážených plavidel se tak pohybují od 15 000 do 45 000 Kč.

Informace o vystavených certifikátech jsou dostupné na ústředí CS Lloydu.

Akreditace

Seznam norem použivaných pro posuzování shody rekreačního plavidla a vybraných částí¨

 

Československý Lloyd využívá při posuzování dle NV č. 96/2016 Sb. a RCD 2013/53/EU flexibilní rozsah akreditace dle EN ISO 17065:2012.

Certifikační schéma pro posouzení dle NV č. 96/2016 Sb. a RCD 2013/53/EU - zde

Seznam norem pro posouzení shody rekreačního plavidla a  vybraných částí - zdeAktuality

  • 02.01.2024

    Nabízíme Pravidla pro stavbu a provoz plavidel vnitrozemské plavby - rok vydání 2022 (4 KNIHY).

    Pokračovat…

Rychlé kontakty