logo

Československý Lloyd

Zapewni dla Państwa:

  • Rejestracje statków
  • Badania emisji hałasu
  • Badania ultradźwiękowe
  • Aprobacja producenta

KONTAKT Z NAMI!

Statki przeznaczone do celów rekreacyjnych

Kompletny serwis w sprawie rejestracji statku

Spółka Československý Lloyd została upoważniona do wykonywania inspekcji statków przeznaczonych do celów rekreacyjnych, które są wymagane do uzyskania wpisu do rejestru morskiego lub rejestru Państwowego Urzędu Żeglugi, dla bandery czeskiej i słowackiej. Oprócz samej inspekcji statku oferujemy również serwis dokonania rejestracji bez Twojej obecności w urzędach, przez co możesz zaoszczędzić koszty podróży do Pragi lub Bratysławy.

Na podstawie dopuszczenia Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej oraz Chorwacji wystawiamy karty ewidencyjne dla jednostek pływających mniejszych niż 2,5 m (zazwyczaj gumowe łodzie z podwieszanym silnikiem), które wymagane są przez urzędy chorwackie do pływania w strefie przybrzeżnej. Cena wystawienia karty ewidencyjnej wynosi 550,- CZK.

ShipJeśli będziesz używał statku na śródlądowych drogach wodnych lub do żeglugi przybrzeżnej w odległości 0,75 mili morskiej od brzegu, wystarczy Ci rejestracja Państwowego Urzędu Żeglugi. Do rejestracji statku w Państwowym Urzędzie Żeglugi wymagane jest oznaczenie CE. Jeśli statek została przywieziony do RC bez oznaczenia CE, pomożemy Ci w jego uzyskaniu.Aktualności

Szybki kontakt