logo

Československý Lloyd

registrace jachet a kapitánské průkazy

CE značka

Certificate Validity

Zkoušky svářečů a WPQR

Zkoušky svářečů a vystavení WPQR

Československý Lloyd je autorizována od CWS ANB (CZECH WELDING SOCIETY AUTHORIZED NATIONAL BODY) pro zkoušky svářečů, páječů a svářečských operátorů v rozsahu přílohy certifikátu č. ANB/ZO 2/04 od ČIA jako zkušební organizace č. 12. Zkušební komisaři mají odobrnou způsobilost danou svým vzděláním (IWE,EWE nebo I/EWE), dlouholetou praxí v oboru a platným jmenovacím dekretem od CWS ANB.Námi vystavené osvědčení a certifikáty ze zkoušek svářečů mají celosvětovou platnost.

Ship V rozsahu oprávnění nabízíme:
 - závěrečné zkoušky svářečů kovů, páječů a svářečských operátorů podle norem ČSN 050705, ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-2, ČSN EN 13133, ČSN EN 1418 a ČSN EN ISO 17660-1,2 ve svářečských školách v systému CWS ANB nebo přímo ve firmách
- vystavování osvědčení, certifikátů, svářečských průkazů ze zkoušek svářečů včetně jejich duplikátů
- vystavování Protokolů o kvalifikaci postupu svařování (WPQR) podle normy ČSN EN ISO 15607
- pořádání odborných seminářů pro svářečské techniky svářečských škol a firem - absolventi získají Pověření svářečského technika


Vystavení WPQR

 

Jsme akreditováni pro vystavení osvědčení o schválení svařovacích postupů WPQR. Požadovaná osvědčení vystavujeme po provedení zkoušek v akreditovaných zkušebnách v krátkých termínech.Aktuality

 • 01.10.2018

  Československý Lloyd nabízí služby bezpečnostního poradce a školení zaměstnanců zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi dle požadavků ADN.

  Pokračovat…
 • 20.02.2020

  Úspěšně proběhl reaudit CS Lloyd (inspekčního orgánu č. 4007)

  od Českého institutu pro akreditaci na Inspekční činnost orgánu typu A v oboru inspekcí plavidel vnitrozemské plavby včetně UTZ, inspekcí rekreačních plavidel a námořních jachet, inspekcí a zkoušek kontejneru, klasifikace nebezpečného zboží, kvalifikace postupů svařování (WPQR) dle ČSN EN ISO /IEC 17020 :2012

  Pokračovat…

Rychlé kontakty