logo

Československý Lloyd

registrace jachet a kapitánské průkazy

CE značka

Certificate Validity

Rekreační plavidla

Kompletní servis pro registraci plavidla

Československý Lloyd je pověřen prohlídkami rekreačních plavidel, které jsou požadovány při registraci plavidla do námořního rejstříku nebo u Státní plavební správy a to pro českou i slovenskou vlajku. Kromě samotné prohlídky plavidla nabízíme i servis vyřízení registrace bez Vaší přítomnosti na úřadech, takže ušetříte za cestu do Prahy nebo Bratislavy.

Na základě uznání Ministerstva dopravy České republiky a Chorvatska vystavujeme i evidenční karty plavidel  (zpravidla gumových člunů se závěsným motorem), které vyžadují chorvatské orgány pro plavbu v příbřežních vodách. Cena za vystavení evidenční karty je 650,- Kč.

                                                                            

Pokud budete provozovat plavidlo na vnitrozemských vodních cestách nebo v příbřežní plavbě ve vzdálenosti 0,75 námořní míle od břehu, postačí Vám registrace u Státní plavební správy. Pro registraci plavidla u Státní plavební správy je vyžadována CE značka. Pokud bylo plavidlo dovezeno do ČR bez CE značky, pomůžeme Vám s jejím získáním.


 

Sazebník pro rekreační jachty (registrované u SPS pod českou vlajkou) 

 

ceny jsou bez DPH (prohlídka jachty provedená mimo území Evropské Unie je osvobozená od DPH)

Délka plavidla

  CENA ZA PROHLÍDKU  
 2,5 - 3,99 m   3.960,-  
    4 - 5,99 m   5.940,-  
    6 - 7,99 m   7.920,-  
   8 - 9,99 m   9.900,-  
 10 - 11,99 m   11.880,-  
 12 - 13,99 m   13.860,-  
 14 - 15,99 m   16.500,-  
 16 - 17,99 m   19.000,-  
 18 - 19,99 m   24.000,-  
 20 - 24 m   36.000,-  


 

Sazby jsou uvedeny bez cestovních nákladů inspektoraAktuality

 • 01.10.2018

  Československý Lloyd nabízí služby bezpečnostního poradce a školení zaměstnanců zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi dle požadavků ADN.

  Pokračovat…
 • 20.02.2020

  Úspěšně proběhl reaudit CS Lloyd (inspekčního orgánu č. 4007)

  od Českého institutu pro akreditaci na Inspekční činnost orgánu typu A v oboru inspekcí plavidel vnitrozemské plavby včetně UTZ, inspekcí rekreačních plavidel a námořních jachet, inspekcí a zkoušek kontejneru, klasifikace nebezpečného zboží, kvalifikace postupů svařování (WPQR) dle ČSN EN ISO /IEC 17020 :2012

  Pokračovat…

Rychlé kontakty