logo

Československý Lloyd

Elintézi Önnek a:

  • Vízi jármű regisztrációt
  • Zajmérést
  • Ultrahangos mérést
  • Gyártói engedély

Kapcsolat!

Veszélyes áru

A veszélyes áru és szállítói csomagolás osztályozása

A Československý Lloyd társaság regisztrálva van a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél (IMO) Londonban mint illetékes szervezet a veszélyes áru szállításának osztályozására az IMDG Code nemzetközi egyezmény alapján. A veszélyes áru tengeri szállítása osztályozásán kívül a CS Lloyd ugyancsak illetékes osztályozást végezni a közúti szállítás (ADR), vasúti szállítás (RID), belföldi folyami szállítás (ADN) és légi szállítás (IATA-DGR) részére. A szállítás minden fajtája részére egy integrált tanúsítványt adunk ki.

Dangerous goodsAkkreditálva voltunk a veszélyes áru szállítására való csomagolóanyagok, nagy csomagolóanyagok és IBC konténerek vizsgálatára az IMDG Code, ADR, RID, ADN és IATA DGR nemzetközi egyezmények alapján és az ENSZ-ajánlások alapján veszélyes áru szállítását illetően. Teljes körű műszaki megoldást nyújtunk a tengeri, folyami, légi, közúti és vasúti szállítás terén.


 

 

 

Díjszabás (robbanóanyagok osztályozása – 1. osztály)

 

 Tevékenység Osztályozás Vizsgák Tanúsítvány
  Osztályozás 1. előírás 14 450,-  terjedelem szerint 2 500,- 
  Osztályozás következő előírás 2 500,-  az 1 előírás árában  1 500,- 


Hír

Gyors kapcsolatok